Zdraví a zdravá výživa
 
• Škola volá
V září začíná nový školní rok. Děti musí ráno vstávat a ve škole se dobře chovat, což pro ně někdy může být velmi vyčerpávající. To se týká zvláště malých dětí, které začaly chodit prvním rokem do školy. Jejich tělíčko ještě není dostatečně silné, aby si poradilo s každodenním mentálním a tělesným vypětím.

• Jak posílit imunitní systém?

Současná medicína se soustřeďuje na stimulaci imunitního systému pomocí různých mikroorganismů či pomocí přírodních látek. Stimulace nemocného imunitního systému však není optimální řešení a stimulace vždy znamená děj pouze dočasný. My pro ideální stav potřebujeme spontánně fungující imunitní systém, který v tomto ideálním stavu vydrží maximálně dlouho.

• Akné - příčiny a léčba

Příčiny kožních onemocnění musíme však hledat uvnitř organismu a ne v kůži samotné. Ta je pouze projevem poruchy vylučování a látkové výměny našeho organismu. Na prvním místě je třeba posílit činnost ledvin a jater.

• Jak přežít vánoce

Pokud se Vám však nedaří zdolávat všechny nástrahy a „sem tam“ podlehnete lákavým svodům, pak ještě existuje pomoc ve formě trávících enzymů. Ty dokáži pomoci při zpracování potravy a ulehčí tak našemu zažívání.

• Obezita

Změna způsobu stravy musí být postupná. V první fázi se vyvarujte komerčních redukčních diet.

• Otazníky kolem antibiotik

Rád uvedl slova Harolda Neu, profesora medicíny na kolumbíjské univerzitě: „Odpovědnost za snižování rezistence k antibiotikům leží na lékaři, který používá proti mikrobiální látky a na pacientech, kteří žádají antibiotika, tam kde nejsou indikovaná!

• Jarni unava

Konec zimy a začátek jara je obdobím zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění a to od prosté rýmy až po zápal plic. Chřipkové epidemie jsou, a ne náhodou, právě v období, kdy nám v našem jídelníčku chybí dostatek čerstvé, a tím na vitaminy bohaté zeleniny a ovoce.

• Nemoci z nachlazení

Mnozí takto postižení ani nevyhledávají lékaře a nasadí si klasickou léčbu (Acylpyrin, Paralen ...) sami, dle osobní obliby. Takové léčení bez lékaře trvá v lehkých případech asi týden a s lékařem sedm dní.

• Únava

Pokud pociťujeme bolesti hlavy, nevolnost, malátnost, sníženou chuť k jídlu, nervozitu, musíme si uvědomit, že náš organizmus je náchylnější k prochlazení a obecně k nemocem. Proto musíme organizmus posílit. Jak to udělat ?

• Rady pro opalování

Sluneční záření samo o sobe není škodlivé. Nebezpečné je UV záření. Jak se správně chránit?

• Alergie

Alergie je vlastně nepřiměřenou reakcí imunitního systému našeho organizmu na nějakou látku, která je jinak naprosto neškodná. Imunitní systém je naším obranným mechanismem, který nám umožňuje bojovat s infekcemi.

• Senná rýma

V současné době se uvádí, že senná rýma postihuje až 10% populace. Zcela právem ji můžeme zařadit mezi „civilizační choroby“. Postihuje především obyvatele měst a lidi duševně pracující.


Hlad
je symbolem touhy něco mít, určité lačnosti. Hlad po lásce se tak projeví v mlsání sladkostí a obráceně, nedostatek lásky rodiče proto nahrazují dětem sladkostmi.     

Chutě a výběr stravy
nám mohou prozradit zda se jedná o člověka intelektuálního (má rád slaná a vydatná jídla), konzervativního (má rád konzervované potraviny, především uzeniny), smyslného (má rád ostré, kořeněné pokrmy), dietáře (nemá rád nově vjemy, konfrontaci), ustrašeného (strach z jader = strach z problémů, strach z ostrých hran = strach z agrese), makrobiotika (tvrdá strava = vyhledávání problémů) atd.

Zuby
jsou obrazem naší vitality (což je druhý aspekt agrese), životní síly. Kdo má špatné zuby, má obtíže se vyjadřovat, chybí mu také schopnost do něčeho se pustit, něčím se prokousat, vybít svou agresi. Skřípání zubů je vyjádřením bezmocné agrese. Zubní protéza je předstírání vitality navenek.

Polknutí
je těžko vratný proces. Proto těžko nebo vůbec nedokážeme polknout např. velká sousta, špatné zprávy, něco těžko stravitelného. Určitou pomocí je zvláčnění těžce polykaného tekutinou. To je vlastně pozadí alkoholiků. Zapíjejí alkoholem něco nestravitelného, něco co nechtějí, nebo nemohou v životě polknout.

Nevolnost a zvracení
je odmítání něčeho, co nám leží v žaludku „jako kámen“. Není nám dobře, protože nejsme schopni to strávit. Od nevhodné stravy v rovině somatické až po problémy a vjemy, které nechceme přijmout v rovině psychické (to mě znechutilo, dělá se mi špatně…). Lze tak vysvětlit např. i těhotenské souvislosti jako nevědomý odpor vůči nenarozenému dítěti, nebo odmítání mateřství.

Žaludek
má především přijímací funkci, jinovou, tzn. v psychické rovině má schopnost cítění, pocitů. Vytěsněním cítění ze svého vědomí a jeho poklesem na tělesnou úroveň, do žaludku, dochází k oněm známým „přejídáním z trápení, něčím se užíráme“. Má však i druhou funkci, agresivní, jangovou a tou je tvorba a odvádění kyselých žaludečních šťáv. Neprojevení agrese navenek (její spolknutí) resp. přehnaná agresivní reakce se projeví překyselením žaludku a následně může vést až ke vzniku žaludečních vředů. Postižený člověk, kterému chybí schopnost vědomě zacházet se svou agresí a obrací ji dovnitř, tak tráví sám sebe, svou žaludeční stěnu. Člověk, trpící žaludečními chorobami nechce žádný konflikt, výzvu. Chce se vrátit podvědomě do bezkonfliktního dětství, kde je kašovitá výživa, bez tvrdých kousků, bez koření, kávy, alkoholu, které jej dráždí atd. Pro neutralizaci kyselosti žaludku v klasické medicíně se používá antacid, při čemž dochází k silnému říhání. Tím dochází ke snížení tlaku v trávícím traktu, člověk si ulevuje. Jedná se o agresivní projev namířený ven. Žaludek projevuje pravdu.

Tenké střevo
má vnější podobu s mozkem. Má však i podobnou úlohu a funkci. Odpovídá vědomému, analytickému myšlení. Mozek tráví vjemy na nehmotné úrovni, tenké střevo tráví hmotné vjemy. Lidé trpící potížemi tenkého střeva mají proto většinou sklon přehnaně analyzovat a kritizovat. V pozadí je vždy existenční strach např. ze smrti hladem, pokud nebude potrava dostatečně zhodnocena. Nejčastějším symptomem chybné funkce tenkého střeva je průjem. Ten nám vždy říká, že máme strach a snažíme se něco zadržet. Učí nás, abychom povolili a nechali věcem volný průběh.

Tlusté střevo
ukončuje vlastní trávení. Nejrozšířenějším problémem v této části těla je zácpa. Psychoanalýza vykládá symboliku stolice jako akt dávání, tlusté střevo jako nevědomí. Zácpa tedy vyjadřuje neochotu něco dávat, a proto souvisí s lakotou. Druhým výkladem zácpy je strach uvolnit, vypustit jak materiální věci, tak i obsahy nevědomí na denní světlo. Získat si od nich odstup. Dalším symptomem je zánětlivé onemocnění tlustého střeva spojené s krvavými, hlenovitými průjmy. Výklad tohoto symptomu je velmi aktuální nejen pro současnou společnost. Jedná se o obětování vlastní osobnosti, svého osobního života za pomíjivé výhody nebo možnosti spoluprožít život někoho druhého. Vést vlastní život znamená vybudovaní si vlastního postavení vůči druhým, což s sebou přináší i určitou osamělost a odpovědnost sám za sebe. Té se lidé s tímto symptomem bojí a ze strachu „potí krev a vodu“ střevem.

Slinivka břišní
produkuje inzulin, kterého mají diabetici nedostatek a ten vede k cukrovce. Diabetici nejsou schopni zpracovávat cukr z potravy, ten pouze prochází vnitřnostmi a vylučuje se močí. Cukrovka způsobuje proto překyselení celého organizmu  a vede až ke kómatu. Diabetik proto touží po sladkém, ale jako náhražku za jiná, nesplněná sladká přání. Jak již bylo řečeno v odstavci Hlad, je sladkost spojená s láskou, tzn., že diabetik touží po lásce, ale nedokáže ji, podobně jako cukr přijmout. Ale také nedokáže pro to něco aktivně udělat. Nemůže získat lásku, protože se nenaučil ji z jakéhokoliv důvodu dávat. Výsledkem je kyselost a kyselost, to je agrese. Protože cukrovka je v našem rodě nemocí velmi rozšířenou, je tento výklad pro mě velmi blízký, protože mě dodatečně vysvětlil řadu realit i postojů jednotlivých rodinných příslušníků.
       
Játra
jsou laboratoří člověka. V nich se produkuje a ukládá energie, probíhá zde  výměna bílkovin  i detoxikace organismu. Játra onemocní, když je něčeho moc: tuku, jídla, alkoholu atd. A všeho moc škodí. Symbolika jater tuto oblast jasně ukazuje. Kdo neumí rozlišit co je jedovaté a co ne, neumí také rozlišovat a vyhodnocovat co je užitečné a co škodlivé. Člověk proto přijímá víc nežli dovoluje jeho „zpracovací“ kapacita. Zároveň to svědčí o jeho nemírnosti, přehnané touze po expanzi a příliš vysokých ideálech. Kdo má nemocná játra, ztrácí energii a životní sílu (potenci, chuť k jídlu, pití) a nemoc jater učí člověka umírněnosti, klidu i odříkání.
       
Žlučník
shromažďuje žluč vyprodukovanou játry. Pokud se někde ucpe její tok, dochází k jejímu usazení a tvorbě žlučových kamenů. V symbolice žluč znamená agresi, tzn. že žlučové kameny znamenají zkamenělou agresi. Dle statistik jimi trpí více ženy nežli muži a více vdané nežli svobodné. Souvisí to s tokem energie, kdy vdané ženy přizpůsobují svoji energii (agresi) rodině a jejím problémům a neodvažují se z nich vysvobodit.
       
Mentální anorexie
je typicky ženskou chorobou a jedná se o chorobnou touhu po zhubnutí projevovanou nejrůznějšími způsoby. Cílem anorektiček je zbavení se tělesnosti v jakékoliv formě a žití čistého, oduševnělého života. Proto sexuální zdrženlivost a bezpohlavnost, proto se snaží o zachování maximální štíhlosti přehnanou, asketickou formou. Obliny by charakterizovaly ženskost a proti té bojují. V pozadí je totiž strach ze všeho co je živoucí (oblé, ženské, pudové, sexuální, plodné atd.). Smrt v nich nevyvolává hrozbu. Přitom silně touží po přízni, lásce i sexu a všem co potlačují, ale snaží se to vynutit svou nemocí, kterou ovšem sami za nemoc nepovažují. Odmítáním jídla mají totiž v rukou moc nad celou rodinou, kterou takto tyranizují. Askeze má i svůj potlačovaný stín – lačnost.