Jak funguje regenerace v Pentagramu© 
        

    Nová progresivní metoda reverzní regenerace je založena na principech bioinformační terapie a holistickém přístupu k člověku. Využívá nejnovější poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, krystalterapie a biorezonance. Nosičem bioinformací je bylinný polykompozitní (vícesložkový) extrakt, který je sladěn podle určitého řádu tak, aby napomáhal uvést všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu. Následně dochází k celkovému posílení imunity.

     Bioinformační přípravky vyvinuté na základě této nové metody působí na lidský organismus současně v několika úrovních. Účinné látky rostlin ovlivňují tělesné orgány přímo přes meridiánové propojení a pomocí biorezonance ruší informační složky příčinu onemocnění již v informačním poli člověka. Postřednictvím synergického efektu se projeví jejich maximální účinnost. Bioinformační přípravky celkově harmonizují osobnost člověka. K nastolení rovnováhy v těle dochází pomocí reverzních příznaků minulých onemocnění. Každá rostlina, nerost a ostatní látky, které lze pro regeneraci využít, mají největší účinnost při určitém stupni ředění. Ve vývoji našich přípravků byl tento princip využíván v maximální míře.

    Celý systém reverzní regenerace tvoří pět základních širokospektrálních regeneračních přípravků, které se vzájemně doplňují a jsou určeny pro regeneraci všech důležitých oblastí lidského organismu. Slovo ,,širokospektrální” přitom vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje hned několik oblastí současně. Velká výhoda je v kreativnosti použití jednotlivých přípravků a v jednoduchosti systému. Tak může každý sám na základě harmonizace pečovat preventivně o své zdraví.